Ładuję...

Regulamin

.

REGULAMIN SYSTEMU INTERNETOWEGO OPTYMALIZACJI i ZAMÓWIEŃ

eRozrys  Formatka 

 1. 1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP.

1.1.   System internetowy optymalizacji i zamówień Hurtownia Artykułów Meblarskich Formatka  , który działa pod adresem http://formatka.efabrykamebli.pl (dalej eRozrys Formatka),  jest własnością Hurtowni Artykułów Meblarskich "Formatka" Kajetan Żołnowski z siedzibą w 62-095 Murowana Goślina ul. Storczykowa 3-5(dalej Formatka).

1.2.   Regulamin określa zasady realizowania usług w systemie internetowym eRozrys Formatka.

 

 

 1. 2.      ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

2.1.   System internetowy optymalizacji i zamówień eRozrys Formatka, służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce,   przeznaczonymi  dla szeroko rozumianej branży stolarskiej.

 

2.2.   Dokonywanie zakupów w systemie eRozrys Formatka zarezerwowane jest wyłącznie dla osób prawnych i spółek prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą w branży stolarskiej. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w systemie eRozrys Formatka, i przesłanie zamówienia.

 

 

2.3.   Złożenie zlecenia optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta.

 

2.4.   Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zlecenia wprowadzane za pośrednictwem jego konta oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich realizacją.

2.5.   Klient odpowiada za wprowadzone zlecenie, tj.: wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (okleina) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania. Formatka nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia.

2.6.   Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby optymalizacji systemu. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys Formatka służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę cięcia i okleinowania płyt meblowych w Formatce.

2.7.   Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys Formatka.

2.8.   W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys Formatka, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys Formatka, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie.

2.9.   Przyjęcie przez system internetowy eRozrys Formatka każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Formatkę.

2.10.  Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezpłatnych optymalizacji.

2.11.   Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys Formatka i akceptuje jego postanowienia.

2.12.   Formatka zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia i nie dokonywania potwierdzeń wadliwie złożonego zamówienia.

 

2.13.  Formatka do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

 

2.14.   Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein oferowanych systemie internetowym eRozrys Formatka.. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.

 

 1. 3.      WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW
   

3.1.   Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form zapłaty zamówionego towaru:

a)        Przelewm na rachunek bankowy: Bank: PKO Bank Polski   Nr rachunku: 72 1020 1013 0000 0102 0297 0440

b)        Osobiście w kasie Formatki przy odbiorze towaru

c)        Za pobraniem przy odbiorze dostarczonego przez Formatkę lub firmy kurierskiej zlecenia.

W przypadku dokonywania płatności przelewem, warunki dokonania tej płatności zostaną ustalone indywidualnie między Klientem a Formatką.

3.2.   W potwierdzeniu złożonego zamówienia Formatka wskazuje na jedną z następujących form dostawy zamówionego towaru:

d)       odbiór osobisty we centrali Formatki;

e)        dostawa za pośrednictwem transportu Formatki;

f)         dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.3.   Formatka starać się będzie realizować zamówienia najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od momentu dokonania potwierdzenia zamówienia Klienta zastrzeżeniem pkt 2.14 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

3.4.   W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma prawo do sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Jeżeli  towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić odbioru produktu i złożyć protokół reklamacji u uprawnionego pracownika Formatki.

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania ) oraz ilościowe po odbiorze z magazynu lub po  dostawie nie będą uwzględniane.

3.5.   Przewidywany czas dostawy oraz jej koszt określony jest w opisie produktu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

3.6.   W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w systemie internetowym eRozrys Formatka Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta systemu internetowego eRozrys Formatka każdy Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e- mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.

 

 1. 4.      REKLAMACJE I GWARANCJE
   

4.1.   Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych Formatki. Wady Klient powinien zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia odbioru towaru.  

4.2.   W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczyć przedmiot zlecenia na adres Formatki widniejący na fakturze.

4.3.   Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4.4.   Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Formatkę reklamowanego produktu i zgłoszenia reklamacyjnego wskazującego na konkretne wady produktu.

4.5.   W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), Formatka zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

 1. 5.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   

5.1.   Formatka zastrzega sobie prawo do:

a)         zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie systemu internetowego eRozrys Formatka w ciągu dnia,

b)        wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys Formatka,

c)         wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys Formatka,

d)        przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

5.2.   Formatka zastrzega sobie możliwość poprawiania błędów w opisie produktów.

5.3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5.4.   Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu jest w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5.5.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej między Formatką a Klientem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli powodem jest Formatka może sprawę skierować do sądu powszechnego w Poznaniu lub do sądu wskazanego powyżej.